NUTTIGE TIPS

Bel ons nu 03/646.28.46.

De Waterdruk

De gemiddelde waterdruk voor een toestel dat op een appartement hangt is 1 bar. Voor een ketel die in een woning staat met 1 of 2 verdiepingen is de gemiddelde waterdruk 1,5 bar. Deze druk wordt afgelezen op de drukmeter als de installatie nog koud staat. Eventueel de radiators ontluchten en water bijvullen. Wel bij deze handeling de pomp stilleggen, anders draait de lucht mee rond en kan je slecht ontluchten. Stijgt de waterdruk bij opwarming tot 3 bar en komt er water uit het overdrukventiel, dan zal uw expantievat aan vervanging toe zijn.

Visuele controle van de waakvlam ( bij oudere toestellen ) en het branderbekken

De waakvlam moet een mooie blauwe vlam zijn en op de grote branders mag niet teveel vuil liggen. Indien bij de opstart de grote vlammen te geel branden en u een geur waarneemt, dan heeft uw ketel een dringende onderhoudsbeurt nodig.

Algemene tips

Programmeer uw thermostaat zodanig dat het temperatuurverschil tussen dag en nacht niet meer dan 4°C of 5°C bedraagt. In de meeste gevallen zult u meer verbruiken als u uw installatie verplicht van 12°C tot 20°C op te warmen dan als u eenvoudig een temperatuur van 15°C voor de nacht of tijdens uw afwezigheid aanhoudt. Isoleer uw woning zoals het hoort zodat ze kan blijven "ademen". Vergeet niet de warmwaterleidingen te isoleren, vooral in de kelder en op zolder, want ze functioneren op dezelfde manier als radiatoren. Sluit de radiatoren in de kamers die niet of weinig gebruikt worden. Denk eraan uw installatie te beschermen tegen vorst. Sluit nooit de afvoer van rookgassen of de toevoer van verse lucht af.
In elke ruimte waar een atmosferisch toestel hangt moet een NIET- AFSLUITBARE ONDERVERLUCHTING aanwezig zijn van minimum 150 cm².

Zo niet wordt de installatie niet meer goedgekeurd !