GAS OMSCHAKELEN G25-G20

Bel ons nu 03/646.28.46.

Omschakeling van arm naar rijk gas

Binnen enkele jaren zal er in ons land alleen nog maar rijk gas geleverd worden.
Wie nu arm gas geleverd krijgt, zal voor de omschakeling alle gastoestellen moeten laten nakijken door een erkend technicus. Momenteel worden er in ons land 2 soorten aardgas geleverd.

Rijk Gas is hoogcalorisch en wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar.
Dit gas komt ondermeer uit Qatar, Rusland en de Noordzee.

Arm Gas is laagcalorisch en wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar.
Dit gas komt enkel uit Nederland.

Nederland verminderd stapsgewijs de uitvoer van arm gas naar ons land.
Daarom moet ongeveer de helft van de Belgische gasgebruikers overschakelen naar rijk gas.
Die omschakeling is gestart in 2018 en gebeurt gelijdelijk per gemeente.
Tegen eind 2024 zal ze helemaal voltooid zijn.

Wanneer gebeurt de omschakeling?

De netbeheerder Fluvius of uw gasleverancier brengt u tijdig per brief op de hoogte.
Voor de omschakeling moet u al uw gastoestellen laten nakijken door een erkend technicus.
Het gaat meestal over verwarmingstoestellen (verwarmingsketels, boilers, kachels, convectoren en haarden) en kooktoestellen (ovens, kookplaten en fornuizen).
Gastoestellen van en na 1978 zijn over het algemeen geschikt voor rijk gas, maar moeten soms aangepast worden om correct en veilig te werken.

Wie moet de gastoestellen controleren?

Er bestaat momenteel geen erkenning voor dergelijke controles in de verschillende gewesten. Daarom worden bevoegde technici aangewezen. Er zijn 3 mogelijke types bevoegde technici.

1. Een erkende technicus gasvormige brandstof (GI of GIII) die een erkenning heeft van het gewest in het kader van het verplicht 2 jaarlijkse onderhoud van een cv-ketel (centrale verwarming).

2. Een technicus van de fabrikant van het toestel, deze technicus mag enkel een bijregeling doen aan toestellen van het merk van de fabrikant.

3. Een technicus van de invoerder die werd aangesteld door de fabrikant van het toestel, deze technicus mag enkel een bijregeling doen aan toestellen van het merk van hun fabrikant/invoerder.

Het nazicht van de gastoestellen is op kosten van de eigenaar van de toestellen. U kunt dit nazicht in de mate van het mogelijke combineren met het verplichte 2 jaarlijkse onderhoud van uw centrale verwarming op gas of het onderhoud van uw gastoestellen.

Vervanging van gastoestel?

Toestellen van voor 1978 zijn meestal niet geschikt en zullen dus moeten vervangen worden.

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke Belgische normen. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de Belgische normen (als dit technisch mogelijk is, als de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en de veilige werking kan worden gegarandeerd). Enkel de fabrikant kan hier een vakkundig standpunt innnemen.

Moet uw verwarmingstoestel vervangen worden? Misschien komt u in aanmerking voor een premie voor verwarming, er bestaan premies voor vervanging van cv-ketel, maar ook bv. voor warmwatertoestel of nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaar op aardgas).