HET ONDERHOUD

Bel ons nu 03/646.28.46

Wat voor werkzaamheden worden er uitgevoerd.

Demontage van de gasbrander en de reiniging hiervan en het ontstoffen van de warmtewisselaar en het gehele toestel. Controle op eventuele gaslekken. Indien nodig water bijvullen en ontluchten. Controle werking en uitvoering van de verplichte digitale metingen betreft CO.

Bepaling van het rendement van uw gasketel. Invullen en afleveren van het onderhoudsattest en het verbrandingsattest. Het geven van extra informatie betreffende de werking van het toestel.

Vervuilde gasketels zijn dikwijls oorzaak van zware ongevallen en brand. Zorg er voor dat het onderhoud regelmatig en degelijk gebeurd door een erkende technicus.

Belangrijk!!!

De aanwezigheid van een rechtstreekse onderverluchting, naar buiten toe is een noodzaak en wettelijke verplichting bij een atmosferisch toestel.

Wandtoestellen mogen ook niet meer voorzien zijn van een flexibele rookgasafvoer, dit moet steeds een vaste, aluminium buis zijn.

Zijn een of beide niet in orde wordt de gasinstallatie niet meer goedgekeurd!

Oorzaken van te grote vervuiling van uw toestel kunnen zijn:

  • stof van wasmachines en/of droogtrommel.
  • honden en kattenharen.
  • vervuiling na renovatiewerken.
  • ongunstige plaats van het toestel: atelier, vuile kelder, stoffige ruimtes ....